Koulutukset

Terveyskunto terveyden edistäjänä, 5 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Verkko-opinnot ajalla 6.4.-6.6.2020. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla. Kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa. Ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset. Laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Terveyskunto,fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.
Kouluttajat
Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustapa
Verkko-opinnot: luentotallenteet, terveyskunnon mittaukset lapselle/nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle, laaja oppimistehtävä.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
1. Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta. 2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin).
2. Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:nkirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin).
3. Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin).
4. Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018 (soveltuvin osin)
5. Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Opintojakson hinta 100 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: