Koulutukset

Elimistön rakenne ja toiminta, 4 op (Terveysliikunnan perusopinnot)

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Opintojakso on suoritettavissa omassa tahdissa lukuvuoden 2019-2020 aikana.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Opinnot on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa tai ovat kiinnostuneet ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja.
Opintopisteet
4 op
Sisältö
Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset
Suoritustapa
Verkko-opinnot ja verkkotentti
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.:Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen. Syksyn "opintokirje" lähetetään ilmoittautuneiden sähköposteihin vk 34. Verkkotenttiä on mahdollisuus suorittaa kahtena eri ajankohtana syyslukukaudella joista ensimmäinen tarkoitettu viime lukuvuoden opiskelijolle (21.-28.8.2019 ja 27.11.-4.12.2019) ja kevätlukukaudella 2020 (12.-19.2.2020 ja 6.-13.6.2020). Yhden tenttiviikon aikana sallitaan vain yksi tenttisuoritus. Uusinta/ korotus tarvittaessa kerran myöhemmillä tenttiviikoilla. Huomioitahan, että itsenäiselle opiskelulle (verkkoluennot ja kirjallinen materiaali) tulee varata riittävästi aikaa ennen tenttiä.
Hinta
Opintojakson hinta 90 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 40 euroa.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 6 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: