Koulutukset

Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede), 25 op, UEF, 2019-2020

Kuvaus
Opinnot toteutuvat. Edelleen voi ilmoittautua. Liikuntafysiologian jakso on alkanut 2.9., mutta vielä ehtii mukaan, jos toimii nopeasti.

Terveysliikunnan perusopinnot (ent. liikuntalääketiede) opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Elimistön rakenne ja toiminta (4 op), syksy 2019 ja kevät 2020
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op), 2.9-27.10.2019
Liikunta ja sairaudet (4 op), 28.10.-31.12.2019
Ravitsemus ja liikunta (4 op), 2.1.-2.3.2020
Liikunnan turvallisuus (4 op), 24.2.-12.4.2020
Terveyskunto terveyden edistäjänä (5 op), 6.4.-6.6.2019
Aika
02.09.2019 - 31.07.2020

Katso jaksokohtaiset aikataulut kunkin jakson kohdalta.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.
Tavoite
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.
Opintopisteet
25 op
Sisältö
Terveysliikunnan (ent. Liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Mika Venojärvi. Terveysliikunnan opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.
Suoritustapa
Verkko-opinnot
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset opintokokonaisuudelle 18.8.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Terveysliikunnan perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ns. aiempien opintojen kiintiössä Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, joka muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista. Valintakriteerinä on, että perusopinnot tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin (kokonaisarvosana 3). Opintoihin haetaan kevään yhteishaussa. Hakuun liittyy valintakoe. Kandidaattivaiheen opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun etäopiskeluna esim. työn ohella.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Opintokokonaisuuden hinta 270 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.
Ilmoittautumiset
10.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

6 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: