Koulutukset

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito, 6 op, UEF

Ilmoittaudu tästä
Aika
23.03. - 01.06.2020

Verkko-opinnot Moodlessa 23.3.-1.6.2020
Lähitentti 4.5.2020 ja uusinta 1.6.2020

Jakson aikana pidetään geriatrin kyselytunti. Kyselytunti toteutetaan verkkoluentona, joka myös tallennetaan.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Lähitentti Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisempiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.
Kouluttajat
prof. Eija Lönnroos
Suoritustapa
verkko-opintojakso, verkkoluennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä lähitentti
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2016, 3. uudistettu painos. Helsinki Duodecim, soveltuvin osin.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 110 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
08.03.2020 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 12 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: