Koulutukset

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, 6 op, UEF

Aika
12.11. - 31.12.2019

Verkko-opinnot 12.11.-31.12.2019.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tentti Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Tavoite
Opiskelija osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuuriasia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta. Opiskelija osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä. Opiskelija osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosioaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.
Kouluttajat
FT Sinikka Vakimo
Suoritustapa
Luennot, lukupiiri ja tehtävät verkkoympäristössä.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
1.) Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.

2.) Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 110 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
28.10.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: