Koulutukset

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 6 op, UEF

Aika
30.09.2019 - 13.01.2020

Verkko-opinnot 30.9.2019-13.1.2020,
Lähitentti 11.11.2019 ja uusintatentti 13.1.2020.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tentti Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Tavoite
Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista fyysisistä, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimtakykyisyyden edistämisessä sekä tiedostaa miten iäkkään ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvnvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja mentelmät.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Kouluttajat
prof. Eija Lönnroos
Suoritustapa
Luennot ja tehtävät verkkoympäristössä. Tentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
1.Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2016 (tai 2013), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2016, soveltuvin osin.

Ravitsemusuositukset ikääntyneille. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf

Muu materiaaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 110 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 60 euroa.
Ilmoittautumiset
15.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 4 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: