Koulutukset

Johdatus gerontologiaan, 2 op, UEF

Ilmoittaudu tästä
Aika
02.09. - 29.09.2019

Verkko-opinnot 2.9.-29.9.2019
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tavoite
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.
Opintopisteet
2 op
Sisältö
Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.
Kouluttajat
TtM Merja Laitinen
Suoritustapa
Luennot, tehtävät ja keskustelu verkkoympäristössä.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kirjallisuus
1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), luvut 1 (Mitä on gerontologia) ja 2 (Väestörakenteen ja elinajan kehitys Suomessa).

2.) 11 teesiä ikääntymisestä. 2015. Luettavissa: http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0

3.) Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia. 08.2.2012.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 70 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
18.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme