Koulutukset

Gerontologian perusopinnot, lv. 2019-2020, 25 op, UEF

Kuvaus
Opinnot toteutuvat. Opintokokonaisuudelle voi ilmoittautua 28.8. asti.

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta.

Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Gerontologian perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko-opintoina lukuunottamatta kahta tenttiä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

- Johdatus gerontologiaan 2 op
2.-29.9.2019, verkkojakso

- Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
30.9.2019-13.1.2020, verkkojakso ja luento- ja kirjallisuustentti (lähitentti: 11.11.2019, uusintatentti 13.1.2020)

- Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op 12.11.-31.12.2019, verkkojakso
Opintojaksosta myös kesätoteutus 1.6.- 10.8.2020

- Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op
20.1.-16.3.2020, verkkojakso

- Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op 23.3.-1.6.2020
verkkojakso ja luento- ja kirjallisuustentti (lähitentti: 4.5.2020, uusintatentti 1.6.2020)

Oppiaineessa toimii monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni, dosentti Sinikka Vakimo, tutkijatohtori Elisa Tiilikainen ja avoimen yliopiston suunnittelija Leea Huusko. Oppiaineen vastuuhenkilönä toimii professori Eija Lönnroos.
Aika
02.09.2019 - 31.07.2020

Katso opetuksen aikataulu kunkin jakson kohdalta.
Paikka
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Kirjatentit Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Kohderyhmä
Käytännön vanhustyössä toimivat sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.
Esitiedot
Ei edeltäviä opintoja
Tavoite
Opinnot suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä

- tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen

- tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia

- ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat keskeisesti vanhenevan väestön terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä on omaksunut perustiedon ikääntyneillä yleiseistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista

- hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä

- on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhe-nemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa

- on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.
Opintopisteet
25 op
Suoritustapa
Verkko-opiskelua, itsenäistä työskentelyä ja kirjallisia tentit.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Johdantoluentotallenne löytyy opintojen AducateMoodle verkko-oppimisympäristöstä.
Johdantoluennolla perehdytään avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, gerontologian opiskeluun, verkko-opiskeluun ja käytössä oleviin sähköisiin opintojärjestelmiin.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 18.8.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 350 euroa.
(Sisältää verkko-opetuksen ja tenttien järjestämisen Lahdessa)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 130 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 220 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
28.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

7 + 15 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: