Koulutukset

Ravitsemustieteen aineopinnot, lv. 2019-2020, verkko-opinnot, 35 op

Ilmoittaudu tästä
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.
Esitiedot
Ravitsemustieteen perusopinnot hyvin tiedoin (ka 3)

Mikäli olet suorittanut ravitsemustieteen perusopinnot Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti, voit joutua täydentämään opintojasi (riippuu milloin opinnot on tehty). Otathan siinä tapauksessa yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan ennen aineopintoihin ilmoittautumista: marja-liisa.niemi(at)uef.fi, 029 445 7045.
Opintopisteet
35 op
Sisältö
Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Aineopinnoissa puolestaan perehdytään tarkemmin elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemustieteen tutkimusmenetelmiin, ravitsemuspolitiikkaan, ravitsemus- ja terveyspsykologiaan, sekä syömiskäyttäytymiseen. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö ja väestötasolla. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.
Aineopintoihin kuuluvat opintojaksot (klikkaa opintojakson nimeä nähdäksesi jakson tarkemmat tiedot: 
Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin 2 op (12.8.–9.9.2019 tai 14.10.–11.11.2019 tai 13.1.–10.2.2020)
Elintarviketurvallisuus 5 op (2.9.2019 - 4.11.2019)
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4 op (28.10.-31.12.2019
Syömiskäyttäytyminen 3 op (2.1.-2.3.2020)
Ravitsemuspsykologia 5 op (24.2.-20.4.2020)
Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op (13.4.-8.6.2020)
Terveyspsykologian perusteet 5 op (2.9.-4.11.2019 tai syksy 2020
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op (syksy/kevät
Ruokakulttuuri 2 op (syksy/kevät)

Opintokokonaisuuden INFOTALLENNE (n. 30 min.)
Suoritustapa
Suoritustapa: Verkko-opinnot
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Ravitsemustieteen aineopintojen johdantoluento löytyy Moodlesta tallenteena.

Ravitsemustieteen opinnoissa ei ole max. osallistujamäärää eli kaikki pääsevät mukaan.

Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Opintokokonaisuudelle on jatkuva haku. Huomioi alajaksojen ajankohdat. Voit aloittaa opinnot myös kevätlukukaudella 2020.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneelle kutsukirjeet vk 32-33 / 2019 alkaen, sekä sen jälkeen n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. Kutsu lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäisille opintojaksoille, teethän sen suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ylläolevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Hinta
Opintokokonaisuuden hinta 370 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 320 euroa.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Jo maksettuja koulutusmaksuja ei palauteta kuin erityisen painavasta syystä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

6 + 10 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: