Koulutukset

Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot, lv 2019-2020 verkko-opinnot, 35 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.
Opintokokonaisuus koostuu yhteisistä opintojaksoista 20 op ja valinnaista opintojaksoista 15 op. Opintojaksot näet alla olevasta listasta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  klikkaamalla opintojakson nimeä.
Yhteiset opintojaksot 20 op:
AY7022201 Orientoituminen aineopintoihin 2 op
AY7022202 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op
AY7022203 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op
AY7022204 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op
AY7022205 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op
Valinnaiset opintojaksot 15 op:
Terveyden edistäminen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset jaksot: AY7022206 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op
AY7022207 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op
AY4310205 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2op + 3op)
AY4460415 Terveyspsykologian perusteet 5 op
Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:
AY7022103 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
AY7022104 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op
AY7022105 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
AY7020905 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op
Lääketieteen perusteita perusopinnoista: 
AY7021902 Elimistön rakenne ja toiminta 4 op 
AY7021913 Lasten ja nuorten terveys 5 op
Ravitsemustieteen opinnoista: 
AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 4 op 
AY7021706 Ruokakulttuuri 2 op
Aineopintokokonaisuuden 35 op opinto-oikeusaika on 1.8.2019-31.7.2021. Aineopintoihin voi kuitenkin ilmoittautua jatkuvasti, jolloin em. 2 vuoden opinto-oikeusaika alkaa ilmoittautumislukukauden alusta (esim. kevätlukukaudella ilmoittautuvien opinto-oikeusaika on 1.1.2020-31.12.2021). Ensimmäiseksi suositeltu verkkojakso Orientoituminen aineopintoihin 2 op on opiskeltavissa viisi kertaa opinto-oikeusajan kuluessa. Aineopinnoissa ei ole opiskelijakiintiöitä, jolloin kaikki halukkaat opiskelijat mahtuvat mukaan opintoihin.
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille terveyden edistämisestä kiinnostuneille.
Esitiedot
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3).

Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta opintojen aloittamisen jälkeen.
Opintopisteet
35 op
Sisältö
Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Opiskelijaa, joka ei ole aiemmin opiskellut ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, suositellaan suorittamaan lääketieteen perusteita opinnoista opintojakso Elimistön rakenne ja toiminta (4 op). Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.
Suoritustapa
Verkko-opinnot
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Opintokokonaisuudelle voi ilmoittautua ympäri lukuvuoden sivun lopussa olevan "ilmoittaudu tästä" -linkin kautta.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneelle kutsukirjeet vk 32-33 / 2019 alkaen, sekä sen jälkeen n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. Kutsu lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäisille opintojaksoille, teethän sen suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ylläolevien jaksokohtaisten linkkien kautta.
Muu informaatio
Katso ohjeita Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen 35 op linkistä: Johdantoluentotallenteeseen (kesto 37 min) 
Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Opintokokonaisuuden hinta 370 euroa.
(Hinta sisältää 15 op valinnaisia opintojaksoja)

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 320 euroa.

Opinto-oikeutta myönnetään 4 lukukautta. Se lukukausi, jonka aikana ilmoittaudut, luetaan ensimmäiseksi lukukaudeksi.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Jo maksettuja koulutusmaksuja ei palauteta kuin erityisen painavasta syystä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

8 + 1 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: