Koulutukset

Sosiaalityön aineopinnot 35 op, UEF, 2019-2020

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Koulutuksen tarkemmat tiedot päivitetään elokuussa

Opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op), syksy 2019
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2019 ja kevät 2020
Sosiaalityön käytännön työmenetelmät/Social Work Practice Methods ( 5 op), syksy 2019
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2019
Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op), syksy 2019 ja kevät 2020
Sosiaalityön etiikka (5 op), kevät 2020
Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi ( 2 op), kevät 2020
Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op), kevät 2020
Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op) kevät 2020
Aika
09.09.2019 - 31.07.2020
Paikka
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Esitiedot
Sosiaalityön perusopinnot
Tavoite
Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.
Opintopisteet
35 op
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 25.08.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Jos Sosiaalityön etiikka -opintojakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hintatieto päivittyy
Ilmoittautumiset
25.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme