Koulutukset

Sosiaalityön teoreettiset perusteet, 5 op, UEF

Aika
13.01. - 30.04.2020

13.1. - 30.4.2020.
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Sosiaalityössä toimivat sosiaalityöntekijät tai sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.
Tavoite
Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana
Kouluttajat
professori Timo Toikko
Suoritustapa
Yhteinen luento- ja kirjallisuustentti joko verkkotenttinä tai opintopiirinä. Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä ja kaikki kirjat samalla kertaa
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Luennot 30 %, kirjallisuus 70 %.
Kirjallisuus
1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos).
2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino 2005.
3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.
Hinta
Yksittäisen jakson hinta 160 euroa.

- Hinta koostuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimistä osuudesta 110 euroa ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimästä osuudesta 50 euroa.
Ilmoittautumiset
15.12.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

4 + 5 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: