Koulutukset

Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet, 5 op, UEF

Ilmoittaudu tästä
Aika
03.02. - 30.04.2020

Verkko-opintojakso: 3.2. - 30.4.2020. Verkkoseminaari, seminaarityö ja käytännön harjoittelu 30 tuntia, työskentely verkko-oppimisympäristössä. Harjoittelu tarkoittaa tutustumista kolmannen sektorin toimintaan sosiaalityön näkökulmasta ja opiskelija järjestää harjoittelupaikan itse. Harjoittelu ohjeistetaan tarkemmin opintojakson alussa.
Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 16.2.2020, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Sosiaalityössä ja sosiaalialalla kunnissa, järjestöissä ja yksityisissä organisaatioissa toimivat ja sinne aikovat.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.
Kouluttajat
yliopisto-opettaja
Suoritustapa
Verkkoseminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, sen esittäminen verkkoseminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.
Kirjallisuus
Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.
Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.) 2011. Sosiaalisen toiminnan perusta.

Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.
Hinta
Yksittäisen jakson hinta 160 euroa.

- Hinta koostuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimistä osuudesta 110 euroa ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimästä osuudesta 50 euroa.
Ilmoittautumiset
19.01.2020 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

15 + 8 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: