Koulutukset

Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, 5 op, UEF

Aika
09.09. - 31.12.2019

Verkkojakso: 9.9.2019 - 15.11.2019.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään su 15.9.2019 mennessä, sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.

Kirjallisuustentit: 21.10.2019, 11.11.2019 ja 2.12.2019 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa)
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Sosiaalityössä ja sosiaalialalla kunnissa, järjestöissä ja yksityisissä organisaatioissa toimivat ja sinne aikovat.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä teoreettisten, käytännöllisten sekä käytännön suhde tutkimuksen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatilliseen tiedonmuodostukseen.
Kouluttajat
yliopisto-opettaja Mari Suonio
Suoritustapa
Vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit (8 h), verkkotyöskentely. Luentoja ei tentitä, vaan ne suoritetaan verkkoympäristössä keskustelu- ja yksilötehtävin.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
Tenttikirjallisuus:
1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006 TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016.
2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.

Oheismateriaali:
Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjatentin. Korvaavuushakemus tulee tehdä Itä-Suomen yliopiston sähköiseen digi-ahot-järjestelmään.
Hinta
Yksittäisen jakson hinta 160 euroa.

- Hinta koostuu Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimistä osuudesta 110 euroa ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimästä osuudesta 50 euroa.
Ilmoittautumiset
25.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

11 + 2 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: