Koulutukset

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika
19.09.2019 - 31.05.2021

Syksy 2019
Ajankohta tarkentuu
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Strategisen johtamisen peruskäsitteet ja – työkalut. Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.
Kouluttajat
Tutkijatohtori Heidi Tuominen
Projektitutkija Noora Heino
Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Suoritustapa
- Luennot 26 tuntia
- Moodletentti
Arviointi
Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 100%
Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.
Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hinta
Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme