Koulutukset

Opi taitavaksi yritysviestijäksi, 2 op (verkkokurssi, syksy 2019)

Aika
16.09. - 13.11.2019
Esitiedot
Suositelllaan Akateemiset viestintätaidot 3 op
Tavoite
Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää kirjoitustaidon ja suullisen viestinnän merkityksen osana asiantuntijuuttaan liike-elämässä. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa työ- ja liike-elämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.
Opintopisteet
2 op
Sisältö
Opiskelija laatii työ- ja liike-elämässä tarvittavia asiakirjoja, jotka ovat tilanteeseen sopivia ja asiakassuhdetta ylläpitäviä. Hän tarkastelee asiakirjoja sekä lähettäjän että vastaanottajan näkökulmasta. Opiskelija tutustuu standardimalleihin ja vakioasetteluun. Hän valitsee joko yksin tai pienryhmässä yhden työelämään liittyvän aihealueen ja valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen. Lisäksi hän osallistuu palautekeskusteluun ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.
Kouluttajat
Sanna Machaal
Suoritustapa
Verkkokurssi ajalla 16.9.- 3.11.2019 (7 viikkoa)

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista joka viikko. Kurssin aikana käytetään Zoom-etäkokousohjelmaa.
Arviointi
Hyväksytty/täydennettävä
Kirjallisuus
Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2008 tai uudempi): Yrityksen viestintä; muu kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta: https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi)
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Kurssilla on rajattu osallistujamäärä. Etusijalla on Kauppatieteen kandin väyläopintoihin osallistuvat.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Jos osallistut vain tälle opintojaksolle hinta on 95 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 70 euroa
- Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 25 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautumiset
22.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 14 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: