Koulutukset

Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op (lähiopetus, syksy 2019)

Aika
20.09.2019 - 24.02.2020

Luennot pe-la 20.-21.9.2019
pe klo 16.30-20.30
la klo 9.15-14.30

Tentti ti 15.10.2019 klo 16.30-19.30
1. uusintatentti ma 16.12.2019 klo 16.30-19.30
2. uusintatentti ti 25.2.2020 klo 16.30-19.30
Paikka
Luennot ja tentit:
Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Tavoite
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja tuomio­istuinratkaisuja sekä arvioida kriittisesti niiden johdonmukaisuutta suhteessa oikeusjärjes­telmään. Opiskelija saa valmiudet oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Teoriakoko­nai­suuksien omaksumiskyky ja analyyttinen ajattelu sekä näihin perustuva itsenäinen argumen­tointi. Kyky käyttää oikeuslähteitä ja arvioida niiden keskinäistä painoarvoa. Kyky esittää perusteltuja toiminta­suosituksia.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Oikeusjärjestelmä ja sen hyödyntäminen oikeudellisessa kirjoittamisessa. Oikeuslähteet ja niiden käyttö. Oikeustapausten analysointi ja hyödyntäminen kirjoittamisessa.
Kouluttajat
Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
Luennot 15 h. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.
Arviointi
1-5 / hylätty
Kirjallisuus
1. Aarnio, Aulis (1989). Laintulkinnan teoria. Helsinki: WSOY.
2. Myrsky, Matti (2011). Ennakkopäätökset verotuksessa. Helsinki: Talentum.
3. Tolonen, Hannu (2003). Oikeuslähdeoppi. Helsinki: WSOY Lakitieto.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta: https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Jos osallistut vain tälle opintojaksolle hinta on 185 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 135 euroa
- Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautumiset
05.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

13 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: