Koulutukset

Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op (verkkokurssi, kevät 2020)

Aika
13.04.2019 - 10.05.2020

Verkkokurssi 13.4.2020 - 10.5.2020
Tavoite
Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva ympäristöoikeuden ja energiaoikeuden alasta ja hän kykenee paikantamaan ja ratkaisemaan näihin liittyviä kysymyksiä oikeuslähteiden avulla. Opiskelija tuntee ympäristöoikeuden yritykselle ja yksilölle asettamat vastuut ja velvoitteet sekä ympäristöoikeudellisten kysymysten vaikutuksen yrityksen toiminnan suunnitteluun. Opiskelija hallitsee energiaoikeuden keskeiset kysymykset.
Opintopisteet
6 op
Sisältö
Ympäristöoikeuden yleiset opit, ympäristönsuunnittelu ja käyttö, kaavoitus ja rakentaminen, ympäristön- ja luonnonsuojelu, ympäristöluvat, ympäristövastuu. Energiaoikeus oikeudenalana ja sen suhde ympäristöoikeuteen. Energiantuotannon, myynnin ja käytön sääntely.
Kouluttajat
Mika Kärkkäinen
Suoritustapa
Opetusmenetelmät: Verkkokurssi, joka sisältää keskustelua ja tehtäviä.

Suoritustapa: Verkkotyöskentely, harjoitustyö, jotka arvostellaan.
Arviointi
1-5 / hylätty.
Kirjallisuus
Ekroos – Kumpula - Kuusiniemi - Vihervuori (2010). Ympäristöoikeuden pääpiirteet. Helsinki: WSOY (Saatavilla Nelli-portaalissa Talentum-verkkokirjahylly –palvelussa).

Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula – Vihervuori (2001). Ympäristöoikeus. Helsinki.

Hollo, Erkki (2009). Johdatus ympäristöoikeuteen. Helsinki. (Saatavilla Nelli-portaalissa Suomen­laki.com –palvelussa.)

Talus, Kim (2014). Johdatus eurooppalaiseen energiaoikeuteen. Turku: Turun Yliopiston oikeustie­teellinen tiedekunta.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta: https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista:
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Jos osallistut vain tälle opintojaksolle hinta on 185 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 135 euroa
- Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautumiset
09.04.2020 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

6 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: