Koulutukset

Johdon laskentatoimi, 3 op (lähiopetus, syksy 2019)

Aika
25.11. - 31.12.2019

ma 25.11.
ti 26.11.
ma 2.12.
ti 3.12.
ma 9.12.
ti 10.12.

klo 17.00-20.30

Tentit
8.1.2020
1. uusinta ke 19.2.2020
2. uusinta 1.4.2020, ei järjestetä lähitenttinä
klo 16.30-19.30
Paikka
Niemenkatu 73, Lahti
Esitiedot
Suositellaan LASK1013 Johdatus laskentatoimeen
Tavoite
Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tunnistamaan johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen erot. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeisimpiä kustannuslaskennan, kustannuslajilaskennan ja katetuottolaskennan käsitteitä ja analyysejä. Opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen yrityksen talousohjauksessa sekä suorituskyvyn mittauksen tarpeellisuuden organisaation ohjauksessa. Opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen sisäisen päätöksenteon välineenä. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia laatia taloudellisia laskelmia ja analysoida taloudellista tietoa päätöksenteon yhteydessä.
Opintopisteet
3 op
Sisältö
Johdon laskentatoimen ja ulkoisen laskentatoimen ero. Kustannuslaskennan, katetuottolaskennan, suoritekohtaisen laskennan sekä budjetoinnin pääperiaatteet. Johdon laskentatoimeen perustuva päätöksenteko sekä suorituskyvyn mittaus.
Kouluttajat
Jouni Laitinen
Suoritustapa
Opetusmenetelmät: Luennot 26 h, yksilötyöskentely

Suoritustapa: Tentti
Arviointi
1-5 tai hylätty
Kirjallisuus
Järvenpää, M - Länsiluoto, A. - Partanen, V. & Pellinen, J. (2017). Talousohjaus ja kustannuslaskenta, 4. painos. Sanoma Pro Oy. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Hinta
Jos osallistut vain tälle opintojaksolle hinta on 150 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 120 euroa
- Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 30 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautumiset
20.11.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 11 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: