Koulutukset

Strateginen johtaminen 7 op (verkkokurssi, kevät 2020)

Aika
02.03. - 10.05.2020

Verkkotyöskentely Moodlessa viikot 10-19 / 2020
Esitiedot
Suositus: Johtamisen perusteet JOHT1010/ayJOHT1010.
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia, työkaluja ja menetelmiä. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.
Opintopisteet
7 op
Sisältö
Kurssilla tarkastellaan strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja työkaluja. Kurssi kattaa sekä strategian sisältö- että prosessikysymykset keskittyen erityisesti strategiseen analyysiin, valintaan ja toimenpanoon. Kurssin luennoilla perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan, käytäntöön, oppihistoriaan ja käytännön esimerkkeihin.
Kouluttajat
Tero Vuorinen
Suoritustapa
Verkkoluennot 26 h, harjoitustyöt n. 10 kpl, jotka palautetaan Moodleen.
Arviointi
1–5 tai hylätty, arviointikriteerit kurssikuvauksessa. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta saa kurssin alussa Moodleen tuotavasta kurssikuvauksesta.
Kirjallisuus
1. Vuorinen, Tero (2013). Strategiakirja – 20 työkalua. Talentum. tai vaihtoehtoisesti, Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G, Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D ja Regnér, P
2. artikkelikokoelma (löytyy kurssin Moodle-sivustolta).
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Kurssin vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Jos osallistut vain tälle opintojaksolle hinta on 190 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 140 euroa
- Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)
Ilmoittautumiset
27.02.2020 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

3 + 7 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: