Koulutukset

Tutustu kauppatieteisiin 3 op, VY (veloitukseton kaikille avoin opintojakso)

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Opintojakson on suoritettavissa aikavälillä 10.9.2019-15.5.2020. Kesäyliopisto lähettää tarkemmat ohjeet opintojen aloittamiseen viimeistään perjantaina 30.8.2019.

Tutustumiskurssit tarjoavat nimensä mukaisesti mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden, kauppatieteiden tai viestintätieteiden koulutuksiin. Kurssit on tarkoitettu erityisesti lukiolaisille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua maksutta kursseille.

Kurssit toteutetaan verkkokursseina Vaasan yliopiston Moodle-oppimisympäristössä ja mukaan voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden 2019-2020 aikana. Kurssit ovat maksuttomia ja niitä voi suorittaa omaan tahtiin, itsenäisesti opiskellen ja samalla tutustua ko. alaan tarkemmin.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tunnistaa laskentatoimen ja rahoituksen laajaa sisältöä sekä osaa nimetä ja kuvata keskeisiä osa-alueita ja peruskäsitteitä
• tunnistaa johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteistöä ja osaa kuvata keskeisimmät
osa-alueet
• tunnistaa yrityksen kannattavuuteen, tuloihin ja kustannuksiin liittyvät peruskäsitteet ja
miten nämä liittyvät kysyntään ja tarjontaan sekä ymmärtää, miten toimialan markkinarakenne vaikuttaa tuotteen hinnoitteluun ja yrityksen kannattavuuteen; ymmärtää eri
toimijoiden merkityksen kansantaloudessa (kotitaloudet, yritykset)
• ymmärtää juridiikan merkityksen yrityksen toiminnassa kuten yrityksen perustamisessa,
suhteissa yritysten sidosryhmien kanssa, yrityksen johtamisessa, talouden suunnittelussa
sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.
• osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteet sekä ymmärtää markkinoinnin
tehtävät ja keskeiset osa-alueet yrityksen liiketoiminnassa
• osaa tunnistaa ja kuvata yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä keskeisimpiä päätöksentekotilanteita
Opintopisteet
3 op
Sisältö
Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään, mitä kauppatieteet ovat ja millaisia teemoja kauppatieteissä käsitellään. Kurssilla perehdyt taloustieteen,
johtamisen, laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan ja talousoikeuden oppiaineiden peruskäsitteisiin, tehtäväkenttiin ja aihealueisiin.
Kurssilla tutustut konkreettisten ja käytännönläheisten esimerkkien kautta yrityksen toimintaan yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.
Kouluttajat
Kati Söderlund
Suoritustapa
Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana ja tehtäviä
voi tehdä omaan tahtiin. Kolmen opintopisteen laajuisen kurssin arvioitu laskennallinen
työmäärä on n. 3 x 27 tuntia. Todellinen työmäärä vaihtelee omista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta riippuen.
Arviointi
hyväksytty/hylätty.
Kirjallisuus
Ilmoitetaan myöhemmin. Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä.
Emoyliopisto
Vaasan yliopisto
Lisätietoja
Kysy opintojaksosta:
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050-3754977
Lisätietoja hakeutumisesta
Opintojaksolle voi ilmoittautua ympäri lukuvuoden sivun lopussa olevan "ilmoittaudu tästä" -linkin kautta.

Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneelle kutsukirjeet vk 35 / 2019, sekä sen jälkeen n. 2 arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. Kutsu lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Muu informaatio
Oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin pidätetään.
Hinta
Opintojakso on veloitukseton.
Ilmoittautumiset
Jatkuva haku
Arviointi
hyväksytty/hylätty.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

4 + 4 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: