Koulutukset

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Kuvaus
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustavat: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely Toteutustavat: Verkko-opintojakso
Aika
28.10. - 31.12.2019

Verkko-opinnot 28.10.-31.12.2019

Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.
Opintopisteet
5 op
Kouluttajat
YTT Mervi Issakainen
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuori-sotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?se-quence=1 2. Oppimistehtävien yhteydessä ilmoitettu materiaali
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
13.10.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 7 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: