Koulutukset

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustavat: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät, verkkotentti, vertaistyöskentely)
Toteutustavat: Verkko-opintojakso (mahdollisuus osallistua luennoille)
Aika
30.09. - 10.11.2019

Verkko-opinnot 30.9.-10.11.2019
AC-luennot Moodlessa 4.-5.10.2019

Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.
Paikka
Ac-luennot Niemenkatu 73, Lahti
Opintopisteet
5 op
Kouluttajat
Lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-391, 405-425 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.
2. Aro T. & Laakso M-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti.
3. Pihko H. 2014. Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 14; 130(24): 2437-2441.
4. Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Hinta 100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
15.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme