Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op

Kuvaus
Osaamistavoitteet: Ymmärtää sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa. Tunnistaa hallintotieteen keskeisiä käsitteitä ja teorioita ja osaa soveltaa teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin. Ymmärtää tieteellisen tiedon merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys. Hallintotieteen perusteoriat ja peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon perusymmärrys.
Aika
23.09. - 08.12.2019

Verkko-opinnot Moodlessa 23.09. - 8.12.2019

Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutaan kerran lukuvuodessa
Opintopisteet
5 op
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu
Toteutustavat: Verkko-opintojakso, itsenäinen työskentely 135 t
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1) Virtanen Petri, Stenvall Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.) 2015. Tiedolla johtaminen hallinnossa. Teoriaa ja käytäntöjä. Tampere University Press, Tampere. (Erikseen osoitetut artikkelit)
2) Virtanen Turo, Ahonen Pertti, Syväjärvi Antti, Vartiainen Pirkko, Vartola Juha & Vuori Jari (toim.) 2011. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press, Tampere. (Erikseen osoitetut artikkelit)
3) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Hinta
Opintojakson hinta 100 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

2 + 9 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: