Koulutukset

Lasten ja nuorten terveys (5 op)

Aika
21.10. - 16.12.2019
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville, jotka tarvitsevat tietoa lasten tavallisimmista sairauksista, niiden ehkäisystä ja hoidosta, ja laajemminkin ko. ikäryhmän terveyden edistämisestä.
Tavoite
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.
Suoritustapa
verkko-opinnot, verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
1. Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2011 (kappale Taustasairaudet ja raskaus) 2. Rajantie, J., Heikinheimo, M., Renko, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2016., 3. Pihko, H, Haataja, L, Rantala, H (toim.): Lasten neurologia. Duodecim, 2014 (soveltuvin osian, kappaleet 2-6, 10) 4. Lastenneuvolakäsikirja. Saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakaskirja
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
06.10.2019 mennessä
Peruutusehdot
Yksittäisen verkko-opintojakson peruutusehdot:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettua opintomaksua palauteta ilman painavaa syytä.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

4 + 15 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: