Koulutukset

Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op)

Ilmoittaudu tästä
Aika
23.09. - 01.11.2019
Paikka
Verkko-oppimisympäristö Moodle
Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa lääketieteen historiasta, lääketieteen ja terveydenhoidon nykytilasta ja tulevaisuuden visioista, ja joita kiinnostaa tavallisimmat kansantautimme, niiden ehkäisy ja hoito.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelu ja käytön perusteet.
Suoritustapa
verkko-opintojakso, luennot ja oppimistehtävät/verkkotentti
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kirjallisuus
Oheiskirjallisuutta:
1) Aro A, Mutanen A, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede, Duodecim, 2015.
2) Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, Aittasalo M, Terveysliikunta, Duodecim, 2011
3) Inkinen R, Volmanen P, Hakoinen S (toim), Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL, 2016. Verkossa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
4) Ravitsemushoito. Suositus sairaaloi-hin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
5) Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Verkossa: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es.pdf
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Ilmoittautumiset
08.09.2019 mennessä
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme