Koulutukset

Johdatus oikeustieteeseen 2 op, TY, syksy 2019

Aika
07.09. - 31.12.2019

Lähiopetus la 7.9.2019 klo 10-17.15.

AC-luennot tiistaisin 10.9, 17.9. ja 24.9. klo 16.30-20.

Moodle-tentit:
Tentti ma 30.9.2019 klo 18-21
1. uusinta ma 28.10. klo 18-21
2. uusinta ma 25.11.2019 klo 18-21

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Tenttiminen opintojakson Moodlessa.
AC-luentoja on mahdollista seurata itsenäisesti kotoa käsin. Vaihtoehtoisesti voi tulla kuuntelemaan luentoja opistolle yhdessä muun opiskelijaryhmän kanssa. Opistolla on paikalla tekninen tuki.

Luennot välitetään Adobe connect ohjelman välityksellä. Erillinen ohjeistus on saatavilla kurssin alussa.
Paikka
Niemenkatu 73, 15140 Lahti (Lahden tiedepuisto)
Esitiedot
Ei edeltäviä opintoja

Tämän jakson suorittamista edellytetään suoritettavaksi ennen muille Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksoille osallistumista.
Tavoite
Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.
Opintopisteet
2 op
Sisältö
- peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
- oikeudelliset peruskäsitteet oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
- oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
- yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit
Kouluttajat
OTM Inga Koskinen
Suoritustapa
Luennot
Moodle-tentti
Arviointi
Hyväksytty/ Hylätty
Kirjallisuus
Oppimateriaali:

- Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi]

- Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi]

- Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014.
- Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s.

- Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s.

- Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s.
Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s.

-Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s.

Lisäksi edellytetään perehtymistä verkkoaineistoon sekä muihin opintojen aikana ilmoitettaviin materiaaleihin.

Oppimateriaalit ovat Turun avoimen yliopiston Moodle-ympäristössä
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 23.8.2019 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 180 euroa.

Opintojakson hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 160 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 20 euroa.
Ilmoittautumiset
18.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 10 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: