Koulutukset

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op, HY

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
EDELTÄVÄT OPINNOT TAI EDELTÄVÄ OSAAMINEN
Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

SUOSITELTAVAT VALINNAISET OPINNOT
Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

SISÄLTÖ
Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

OPPIMATERIAALI
Seuraava kirjallisuus opintojakson Moodlessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti:

- Virkkunen, J. & Ahonen, H. 2007. Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.
- Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S. & Lehtinen, E. 2004. Communities of networked expertise: Professional and educational perspectives. Amsterdam: Elsevier.
- Jensen, K., Lahn, L. C. & Nerland M. (toim.) Professional learning in the knowledge society. Rotterdam, The Netherlands: Sense.
- Engeström, Y. 2004. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino.

ARVIOINTIMENETELMÄT JA -KRITEERIT
Asteikolla 0–5.

TOTEUTUS
Kirjallisuus ja kirjallinen tehtävä.

Opintojakso suoritetaan laatimalla kaksiosainen kirjallinen tehtävä. Käynnistä valmistautuminen kirjautumalla Moodleen vähintään kuukautta ennen kirjallisen tehtävän palautuspäivää. Moodlesta löydät ohjeet tehtävää varten.

Kirjallisen tehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:
31.10.2019
12.12.2019
19.2.2020
22.4.2020

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.9.2019.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.
Aika
23.09.2019 - 31.07.2020

Tuutoroinnin ajankohdat tarkentuvat
Paikka
Tuutorointi osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti (Lahden tiedepuisto)
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Opintopisteet
5 op
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Muu informaatio
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
15.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme