Koulutukset

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op, HY

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
KOHDERYHMÄ
Opintojakso sopii yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille muille oppimisesta ja opetuksesta kiinnostuneille.

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI EDELTÄVÄ OSAAMINEN
Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakso Johdatus kasvatustieteisiin 5 op. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin 5 op olisi suorittamatta tai kesken.

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset sekä niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

SISÄLTÖ
Keskeiset oppimisen ja opetuksen teoriat.

OPPIMATERIAALI
- Biggs, J., & Tan, C. (2007 / 2011). Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3). (Saatavilla myös e-kirjana).
- Hakkarainen, K. (2003). Kollektiivinen älykkyys. Psykologia, 38(6), 384–401.
- Jensen, M. (Red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13).
- Säljö, R. (2004). Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. (luvut 1–6).
- Lisäksi muu mahdollinen opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali.

ARVIOINTIMENETELMÄT JA -KRITEERIT
0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen tehtävään tai kuulusteluun.

TOTEUTUS
Aloitustehtävä, kirjallisuus ja luentotallenteet + oppimistehtävät ja työpaja, (OT 111 t + R 25)

Opintojakso koostuu neljästä opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkko-oppimisympäristössä. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen. Intensiivisin opiskelu-ja opetusjakso sijoittuu aikavälille 14.11.2019 – 10.1.2020.

Kurssin voi suorittaa huomioon seuraavat määräajat:

I moduuli (OT 10 h) ajankohta 28.8. – 19.11.2019
- palauta aloitustehtävä ja ilmoittaudu työpajaan viimeistään 19.11.2019

II moduuli (OT 30 h) ajankohta 28.8. - 2.12.2019
- palauta aineistopohjainen oppimistehtävä 2.12.2019

III moduuli (OT 16 h + R 24 h) Työpajan ajankohta 3.12. – 20.12.2019
- paja alkaa itsenäisellä valmistautumisella ja jatkuu eriaikaisena keskusteluna

IV moduuli (OT 55 h)
- palauta oppimisraportti 10.1.2020 TAI 10.2.2020

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2019. Huomaa, että voit aloittaa I-II moduulien tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

YHTEYDET MUIHIN OPINTOJAKSOIHIN
Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.
Aika
28.08.2019 - 31.07.2020

Tuutoroinnin ajankohdat tarkentuvat
Paikka
Tuutorointi osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti (Lahden tiedepuisto)
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Opintopisteet
5 op
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Muu informaatio
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
20.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme