Koulutukset

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op, HY

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
EDELTÄVÄT OPINNOT TAI EDELTÄVÄ OSAAMINEN
Ei vaadita edeltäviä opintoja.

SUOSITELTAVAT VALINNAISET OPINNOT
Opintojakso on osa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

OSAAMISTAVOITTEET
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
- osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
- tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
- tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

SISÄLTÖ
Kasvatustieteiden keskeiset sisällöt, tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen.

OPPIMATERIAALI
Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa artikkeleita tieteellisistä aikakauslehdistä, esimerkiksi:

Aikuiskasvatus
Kasvatus
Kasvatus ja Aika
Lisäksi muu opintojaksosta vastaavan opettajan osoittama materiaali esim. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin (8., uudistettu painos). (Hae teosta kirjan nimellä kirjautumalla helka.finna.fi -sivustolle; e-teosta varten etene lisäksi Ellibs-palveluun.)

ARVIOINTIMENETELMÄT JA -KRITEERIT
Asteikolla Hyväksytty-hylätty

TOTEUTUS
Kirjallisuus ja verkkomateriaalit + oppimistehtävä ja työpaja (OT 115 h + R 20 h)

Opintojakso koostuu kahdesta opiskeluvaiheesta eli moduulista ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi edellyttää itsenäistä ja aktiivista työskentelyä sekä osallistumista työpajaan verkossa. Kaikki jakson tehtävät palautetaan Moodleen.

Ensimmäinen moduuli on orientointia opintojaksolla opiskeluun ja tutustumista kasvatustieteisiin sisältäen oppimistehtävän tekemisen.

Toinen moduuli on aikataulutettu työpaja, joka edellyttää valmistautumista ja aktiivista osallistumista. Työpajaan osallistuminen on eriaikaista keskustelua.

Kurssin voi suorittaa ottaen huomioon seuraavat määräajat:

- Intensiivisin opiskelu- ja opetusjakso sijoittuu aikavälille 9.9. – 13.10.2019

- I moduuli (OT 70 h) Oppimistehtävä. Palautuspäivä 23.9. TAI 23.10.2019

- II moduuli (OT 45 h + R 20 h) Työpaja 23.9. – 13.10. Ilmoittaudu Moodlessa viimeistään ke 11.9.2019

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2019. Huomaa, että voit aloittaa I moduulin tekemisen heti Moodleen kirjauduttuasi.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. Linkin ja kurssiavaimen tämän opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan em. käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.
Aika
28.08.2019 - 31.07.2020

Tuutoroinnin ajankohdat tarkentuvat
Paikka
Tuutorointi osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti (Lahden tiedepuisto)
Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Opintopisteet
5 op
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Muu informaatio
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
20.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme