Koulutukset

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus

Ilmoittaudu tästä
Aika
16.01. - 25.04.2020

1. osio 16.-18.1.2020
2. osio 12.-14.3. 2020
3. osio 23.-25.4.2020

to klo 17.00-20.30, pe klo 10.00-17.00 ja la klo 10.00-15.30.

Koe järjestetään n. 4-5kk kuluttua viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Aika ilmoitetaan myöhemmin.
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73
Kohderyhmä
Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, sosiaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille.

Koulutusta voi hyödyntää:
• Yksilö- tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
• Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
• Liikunnan- ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
• Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä
Tavoite
• Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla
• Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja
• Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
• Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
• Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa
Sisältö
• Joogaasanat (perusliikkeet)
• Brain Gym ja Heart Brain –harjoituksia
• Kehontuntemus, tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
• Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
• Levollisuus- ja virikeleikkejä
• Visualisointi
• Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
• Chakrat ja energiaharjoitukset
• Kehoterapiamenetelmiä
• Somaattinen tuntemus
• Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
• Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
• Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
• Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet
Kouluttajat
Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen.
Suoritustapa
Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus muodostuu kolmesta lähiopetusjaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen opiskelija voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajaksi.
Lisätietoja
Tiina Laurikainen, puh. 050 375 4977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 19.12.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
Mitä lapsijooga on?

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana Ha kuvaa aurinkoa ja Tha kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. Ha-Tha-joogan tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät. Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa harjoittele joogaa, he ovat sitä.
Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä oppimatta jääneitä liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme. Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle. Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa.

Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi. Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck)

Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä.
Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartavaa liikerepertoaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Lisätietoa: www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja
Hinta
980 €, koe 220 € (sisältää koulutusmateriaalin)
Ilmoittautumiset
19.12.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos
peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

9 + 13 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: