Koulutukset

MinD-ohjaajakoulutus – Voimauttava hevostoiminta 2019-2020

Kuvaus
MinD – voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. MinD-ohjaaja ymmärtää motivaation merkityksen muutoksen mahdollistajana ja tunnistaa hevosen motivoivat elementit motivaation synnyttäjänä. MinD-ohjaajalla on ryhmänohjaustaitoja ja hän osaa ohjata vuorovaikutustilanteita niin asiakkaan ja hevosen kuin ryhmäläisten välillä. MinD-ohjaaja ymmärtää välittävän, turvallisen ja osallistavan toimintailmapiirin merkityksen onnistuneen asiakaskohtaamisen edellytyksenä ja hänen tapansa olla ja ohjata mahdollistaa toivotun toimintailmapiirin syntymisen. MinD-ohjaaja osaa arvioida, minkälainen hevonen soveltuu MinD-toimintaan ja käyttää kokemushistorialtaan toimintaan soveltuvia hevosia työssään.
Aika
06.09.2019 - 06.06.2020

Perusopinnot (7 op)

6.-7.9. 4.-5.10. 8.-9.11., 13.-14.12.2019 ja 10.-11.1.2020
pe klo 9.00-18.00, la klo 9.00-16.00 (yht. 90 tuntia)

Pätevöitymisopinnot (4 op)
kevät 2020

Loppuseminaari 6.6.2020
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Lokakuun lähiopetusjakso Hevostoiminta Minteli, Orimattila
Kohderyhmä
Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, joita kiinnostaa voimavarakeskeinen työote ja hevosen mahdollisuudet voimaantumisprosessin aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Huomioimme myös hakijat, joilta puuttuu em. pohjakoulutus, mutta jotka ovat toimineet hevosavusteisen työn parissa. Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.
Sisältö
Opiskelija voi halutessaan suorittaa ainoastaan perusopinnot 7 op (syyskuu 2019 - tammikuu 2020), jolloin hän saa tästä todistuksen, mutta ei voi käyttää toiminnassaan MinD-ohjaaja -nimikettä. Pätevöityminen 4 op tapahtuu keväällä 2020 työssäoppien. Pätevöitymisopinnot suoritettuaan ja lopputyön tehtyään opiskelija saa MinD-ohjaaja pätevyyden sekä todistuksen tästä.

Perusopinnot koostuvat 10 lähipäivästä, joiden aikana paneudutaan mm. hevostoiminnan vaikuttavuuteen, vertaistuen merkitykseen, ohjaajuuden elementteihin, motivoivaan työotteeseen, työskentelyyn voimavarakeskeisessä viitekehyksessä ja hevoseen työparina. Lähiopetuspäivien lisäksi perusopintoihin kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja oman ammatti-identiteetin reflektointia oppimispäiväkirjaa työstäen.
Kouluttajat
Vastaavana kouluttajana toimii sosiaalikasvattaja, ryhmänohjaaja, työnohjaaja, kouluttaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio, Minteli. Toinen kouluttaja on ryhmänohjaaja, työnohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.
Lisätietoja
Eija Pollari, p. 050 541 8084, info@paijathameenkesayliopisto.fi
Riitta Silkko-Vainio, p. 040 562 0934, riitta.silkko-vainio@minteli.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi 31.5.2019 mennessä.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee hakijan yhteystietojen sekä koulutus- ja työkokemuksen lisäksi ilmetä se, miten hakija näkee voimauttavan hevostoiminnan liittyvän tulevaisuuteensa. Hakemusten perusteella kutsumme kriteerit täyttävät hakijat soveltuvuushaastatteluun. Haastattelutilaisuuksia voimme tarvittaessa järjestää Lahden lisäksi myös muualla Suomessa. Haastattelun perusteella valitaan koulutukseen opiskelijat, joiden tulee valituksi tulemisen jälkeen kirjallisesti vahvistaa koulutukseen sitoutuminen.

Haastattelut suoritetaan viikolla 24 ja valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 21.6.2019 mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa.
Hinta
Perusopinnot 1100 €, laskutus kahdessa erässä
Pätevöitymisopinnot 350 €
Ilmoittautumiset
05.06.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

8 + 4 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: