Koulutukset

Kriisityön koulutusohjelma "Stepped model of care" (20 op)

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkista traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta toipumisen tukemisessa. Kriisityöntekijän resilienssi on keskeinen kriisityössä onnistumisen ja auttajana jaksamisen edellytys, siksi resilienssin vahvistamisen opetus on integroituna koulutusprosessiin. Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden ja hyödyntää European Society for Traumatic Stress Studiesin psykotraumatologian koulutuksen mallia.
Aika
16.09.2019 - 12.05.2020

16.-19.9., 13.-14.1., 16.-17.3. ja 11.-12.5.2020 (10 lähipäivää)

Koulutus aloitetaan kahden moduulin yhdistelmällä
Moduulit I-II, maanantai-torstai klo 9.00-16.00

Moduulit III-V, maanantai-tiistai klo 9.00-16.00
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan kouluttajille ja työnohjaajille, joilla on soveltuva pohjakoulutus.
Sisältö
Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
ma-ti 16.-17.9.2019 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen, henkinen kasvu sekä ongelmalliset reaktiot ja häiriöt (neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma)
• Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
• ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit
• Epidemiologia
• Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
• Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet Hobfollin ym. (2007) mukaan, interventiot ja niiden toteuttaminen
• Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
• Psykologinen ensiapu ja psykologinen triage
• Suggestiiviset menetelmät rauhoittumisen tukena
• Hengitysmenetelmät ja niihin opastaminen

Moduuli II: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
ke-to 18.-19.9.2019 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Psykoedukaatio
• Itsehoitomenetelmien opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
o Taitoja mielen toipumiseen -opas
• Strukturoidut keskustelut (purkukeskustelu, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)
• Tietoisuustaidot ajatusten hallinnan keinona
• Kognitiivisten vääristymien purkaminen
• Perustietoa unettomuudesta ja traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III: Suru
ma-ti 13.-14.1.2020 klo 9.00-16.00
Soili Poijula

• Normaalit surureaktiot ja suruprosessin eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
• Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
• Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
• Surevan itsehoito
• Vertaistuki
• Normaaleiden surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
• Omaisten tukeminen ”kahtalaisessa surussa”, kun vainajan ruumista ei löyde-tä
• Traumaattisen surun hoito
• Kompisoituneen surun hoito
• Kollektiivinen suru ja suruinterventiot

Moduuli IV: Lapset ja perheet
ma-ti 16.-17.3.2020 klo 9.00-16.00
Soili Poijula

• Lasten, nuorten ja perheiden resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
• Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
• Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
• Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
• Traumatisoituneen perheen kriisihoito
• Traumainformoitu organisaatio
• Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
• Psykologinen ensiapu kouluissa NCTSN:n mukaan. Pakolaislasten ja -nuorten psykososiaalinen tuki
• Lasten ja nuorten traumatisoitumisen arviointi
• Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun hoito: traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V: Auttajien auttaminen
ma-ti 11.-12.5.2020 klo 9.00-16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

• Auttajan resilienssin vahvistaminen ja tukeminen
• Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
• Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapuneuvonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
• Auttajan stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
• Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja myötä-tuntouupumuksen hoito
• Posttraumainternaatti
• Kriisityön työnohjaus
Kouluttajat
Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula (moduulit I – V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys, psykoterapeutti ET Ari-Matti Huotari (moduulit I-II ja V)
Suoritustapa
Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu ennakkotehtävänä luettavasta kirjallisuudesta, viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitämisestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.
Lisätietoja
Anne Broman, puh. 050 5361 013
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi 28.8.2019 mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 24 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä 2.9.2019 mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
2550 €, laskutetaan kahdessa erässä (syksy 2019 ja kevät 2020) tai erikseen sovittaessa useammassa erässä sisältäen koulutuksen, laajan luentomateriaalin ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautumiset
28.08.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme