Koulutukset

iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1 verkkokoulutus

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Verkkokoulutus on ensimmäinen kolmesta erillisestä “Kuinka hyödyntää iPadia neuropsykiatristen asiakkaiden terapiassa” -koulutuskokonaisuudesta. Tämä ensimmäinen koulutuskokonaisuus keskittyy oppimisen tukemiseen iPadilla. Kaksi seuraavaa koulutuskokonaisuutta toteutuvat syksyllä 2019.

- iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2: Terapeutin hyödylliset sovellukset – toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn
- iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3: Toiminnalliset sovellukset – lisää toiminnallisuutta terapiaan mobiililaitteilla

Näiden verkkokoulutusten tarkemmat sisällöt julkaistaan myöhemmin. Koulutuskokonaisuudet ovat itsenäisiä koulutuksia ja osallistuja voi osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen.

Tässä verkkokoulutuksessa otetaan iPad haltuun ja tutustutaan oppimista tukevien sovellusten hyödyntämiseen neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa.

Mobiililaitteet ovat yleistyneet myös opetuksen tukena. Se on tärkeä apuväline, joka lisää tasa-arvoa. Se ei näytä apuvälineeltä vaan on laite, jota kuka tahansa voi käyttää ilman erityistä “apuvälineleimaa”. iPadin käyttö laajentaa oppimis- ja harjoitteluympäristöä, sen avulla voidaan integroida oppiminen ja harjoittelu muuhun toimintaympäristöön. Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä taidoista onkin monilukutaito.

“Toiminnallisen työskentelyn ja tuotosten avulla opetellaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kun työskentely- ja oppimisprosesseja jäsennetään ja dokumentoidaan yhdessä. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen ja kokemuksellisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen. Oppimisympäristöinä käytetään ulko- ja sisätiloja, lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä ja erilaisia kulttuuripalveluita.” Monilukutaito.com

Neuropsykiatristen asiakkaiden terapian tavoitteet usein liittyvät opinnoissa tarvittaviin taitoihin ja siten myös terapiassa harjoitellaan samoja asioita kuin koulussa. Terapeuteilta voidaan pyytää kirjoittamisen apuvälinearvioita ja heiltä usein kysytään suosituksia sovelluksista varhaiskasvatukseen, opetukseen tai kuntoutukseen.

Erityisen tuen oppilaat hyötyvät siitä, että iPadin ja sovellusten avulla pilkotaan tehtävät pienempiin osiin, tutkitaan opittavia asioita konkreettisten esimerkkien kautta, harjoitellaan taitoja lukuisten mielenkiintoisten sovellusten avulla, annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan muutenkin kuin kirjoittamalla.

Tämän verkkokoulutuksen jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys oppimista tukevista sovelluksista ja hän on saanut vinkkejä niiden käyttöön. Koulutuksen aikana osallistuja oppii miten iPadia voi hyödyntää apuvälineenä. Verkkokoulutuksessa esiteltävät sovellukset ovat iOS-sovelluksia. Sovelluksista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Maksuttomiin sovelluksiin voi sisältyä myös lisäostoja.
Aika
01.04. - 06.05.2019

Maanantaisin 1.4.-6.5. (ei pääsiäisenä 22.4.)

klo 17.30-19.00
Kohderyhmä
Kuntoutuksen ja lastenneurologian alan ammattilaiset, terapeutit, puhevammaisten tulkit ja yhteisönohjaajat, neuropsykiatriset valmentajat, puheterapeutit, toimintaterapeutit, koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvatuksen asiantuntijat, kasvatus- ja opetusalan opiskelijat, ao. ammattihenkilöitä kouluttavat oppilaitokset sekä erityislasten ja -nuorten huoltajat
Sisältö
Webinaari 1.4.2019: Miten helpottaa oppimista iPadin käyttöä helpottavilla asetuksilla?

Webinaarissa tutustutaan iPadin käyttöä helpottaviin asetuksiin. Asiakkaalla voi olla oppimista ja laitteiden käyttöä rajoittavia tai jopa estäviä haasteita toimintakyvyssään. Oppimisvaikeudet, puhe-, näkö-, kuulo- tai liikuntavamma eivät kuitenkaan ole este iPadin käytölle, vaan erilaisten asetusten sekä lisälaitteiden avulla iPadista tulee oppimisen ja vuorovaikutuksen mahdollistaja sekä osallisuutta lisäävä tekijä.

iPadin asetuksista löytyy lukuisia käyttöä helpottavia asetuksia, joihin kannattaa perehtyä. Osa asetuksista on nopeasti ja helposti otettavissa käyttöön ja osa taas vaatii syvempää perehtymistä. Monet käyttöä helpottavat asetukset ovat kuitenkin nopeasti löydettävissä ja muokattavissa. Käyttöavun kautta voidaan muokata ja helpottaa iPadin käyttöä monin eri tavoin.

Webinaarissa käymme asetukset läpi yleisellä tasolla ja perehdymme tarkemmin terapeuttien kannalta tärkeimpiin asetuksiin kuten käyttöapu, sanelu ja ohjattu käyttö.

Webinaari 8.4.2019: Sovelluksia lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun

Webinaarissa perehdytään sovelluksiin, joiden avulla voidaan harjoitella lukemista ja kirjoittamista. Kynätyöskentely on monelle asiakkaalle vaikeaa ja hidasta. Erilaisten sovellusten avulla voidaan löytää motivoivia harjoituksia, jotka motivoivat kirjoittamisen harjoitteluun. Aina ei kaikkea tarvitse kirjoittaa, sillä löytyy myös sovellus, jonka avulla voidaan ottaa tehtävästä kuva ja täydentää teksti näppäimistöllä kirjoittamalla tai puhumalla. Tutustumme myös lukemisen harjoitteluun sovelluksiin sekä suomea toisena kielenään puhuville sopiviin sovelluksiin. Tutustumme myös Celian palveluihin ja perehdymme kirjoittamisen apuvälinearvio prosessiin.

Webinaari 15.4.2019: Sovelluksia kielten ja matematiikan opiskeluun

Webinaarissa tutustutaan kielten ja matematiikan sovelluksiin, joita voi hyödyntää opiskelun tukena. Kielten opiskeluun ja matematiikkaan löytyy lukuisia erilaisia sovelluksia ja lisälaitteita, joiden avulla voi tehdä opiskelusta hauskaa, motivoivaa, konkreettisempaa ja toiminnallista. Tutustumme myös sovellukseen, jonka avulla on helppo tehdä itse omia harjoitustehtäviä ja kuinka liittää ne arkeen.

Webinaari 29.4.2019: iPadin kommunikointia ja vuorovaikutusta tukevat sovellukset

iPadille löytyy eniten erilaisia kommunikointia ja vuorovaikutusta tukevia sovelluksia. Vaikka asiakkaana ei olisi puhevammaisia henkilöitä, kannattaa nämä sovellukset ottaa käyttöön sillä ne ovat todella hyviä asiakkaiden kanssa toimiessa. Kommunikointisovellus voi toimia myös toiminnanohjauksen tukena ja reissuvihkona tai jos asiakas puhuu suomea toisena kielenään.

Webinaarissa tutustumme laajoihin kommunikointisovelluksiin ja pohdimme mitä tulee huomioida sovelluksen valinnassa, sisällön rakentamisessa sekä lähi-ihmisten ohjaamisessa. Tutkimme myös yksinkertaisia vuorovaikutusta tukevia sovelluksia ja harjoittelemme sisällön tekemistä niihin.

Webinaari 6.5.2019: Kuinka tehdä itse oppimateriaalia helposti ?

Aina sovellukset eivät vastaa asiakkaan tarpeita tai niistä puuttuu juuri tätä asiakasta motivoiva sisältö. Silloin kannattaa ottaa käyttöön sovellukset, joiden avulla muokkaat itse sisältöä ja luet lukuisia harjoitteita nopeasti ja helposti. Näiden sovellusten avulla teet harjoitteista oman näköisiä ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Voit myös luoda itse kaiken alusta lähtien tekemällä omia verkkokirjoja, joihin lisäät harjoitusohjeet kotiin tai ne toimivat reissuvihkona. Tai sitten teet asiakkaalle sarjakuvasovelluksella toiminnanohjausta tukevia materiaaleja juuri hänen omaan toimintaympäristöstään.

On myös sovelluksia, joiden avulla on mahdollista liittää omiin kuviin, videoihin ja piirroksiin erilaisia sisältöjä kuten valokuvia, videoita, ääntä tai nettilinkkejä, jotka aukeavat kun kuvaa katsotaan sovelluksen kautta.
Kouluttajat
Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, verkkopedagogi
Heidi Åkerlund, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Suoritustapa
Perustietoa verkkokoulutuksistamme:

- reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen koulutus verkossa
- osallistuminen mahdollista Suomessa ja ulkomailla
- voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella
- tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
- saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua
- kommentointimahdollisuus chatissa
- koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi
- henkilökuntamme auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa
Lisätietoja
Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai info(at)paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 24.3.2019 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikko-ja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa
Hinta
90 €
Ilmoittautumiset
24.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme