Koulutukset

Varhaiskasvatus digiajassa verkkokoulutus

Ilmoittaudu tästä
Kuvaus
Varhaiskasvatus digiajassa -webinaarisarjassa perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin uusiin sisältöihin: tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen, mediakasvatukseen ja monilukutaitoon.

Webinaarisarja koostuu neljästä osiosta ja niissä kussakin syvennytään aina yhteen teemaan kerrallaan: teknologiakasvatukseen, mediakasvatukseen, oppimisen tukemiseen ja monilukutaitoon.

Keskiössä eivät ole laitteet ja välineet vaan lapset ja pedagogiikka. Webinaarit antavat sekä ajattelun aihetta että konkreettisia vinkkejä korkealaatuisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.
Aika
03.04. - 23.04.2019

Ke 3.4., 10.4. ja 17.4.
ti 23.4.2019

klo 15.00-16.30
Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työntekijät
Sisältö
1. Digitaaliset teknologiat ja teknologiakasvatus varhaiskasvatuksessa

Tässä osiossa digitaalisia teknologioita tarkastellaan teknologiakasvatuksen periaatteiden näkökulmasta. Webinaarissa perehdytään esimerkiksi siihen, miten digitaalisten teknologioiden toimintaperiaatteisiin voi perehtyä tutkivan oppimisen keinoin ja luovan ilmaisun keinoin.

Webinaarin aiheita ovat mm:

- elektroninen askartelu
- oman teknologian suunnittelu ja rakentaminen
- ”näkymättömien” teknologioiden (internet, koodi) tutkiminen

2. Varhaisvuosien mediakasvatus

Tässä webinaarissa käsitellään mitä mediakasvatus ja medialukutaito tarkoittavat varhaiskasvatuksen viitekehyksessä ja tarkastellaan medialukutaidon yhteyksiä VASU:n ja EOPS:in yleisiin pedagogisiin tavoitteisiin. Webinaarissa esitellään päiväkodeissa toteutettuja mediakasvatusprojekteja ja -menetelmiä.

Webinaarin aiheita ovat mm:

- oman median tuottaminen medialukutaidon harjoittelun menetelmänä
- mediakasvatus osana eheytynyttä projektityöskentelyä
- lasten mediatieto ja -kokemukset pedagogisena resurssina

3. Digitaaliset teknologiat varhaisen oppimisen tukena

Tässä webinaarissa perehdytään siihen, miten digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää lasten oppimisen tukemisessa niin sosio-emotionaalisten kuin akateemisten taitojen saralla. VASU:n ja ESIOPS:n sisältöjen mukaisesti keskiössä ovat menetelmät, joissa digitaalisia teknologioita käytetään mm. tutkivan oppimisen työkaluna, ongelmanratkaisuvälineenä sekä oman ja muiden oppimisen ja onnistumisen dokumentointityökaluna.

Webinaarin aiheita ovat mm:

- pedagoginen dokumentointi
- kirjoittamalla lukemaan oppiminen
- kamerakynän pedagogiikka

4. Monilukutaito varhaiskasvatuksessa

Tässä osiossa pureudutaan monilukutaitoon niin osaamisalueena kuin pedagogisena lähestymistapana. Webinaarissa avataan konkreettisin esimerkein monilukutaidon taustalla olevan laajan tekstikäsityksen sisältöjä ja tehdään näkyväksi monilukutaidon tavoitteiden yhteyksiä VASU:n ja EOPS:n muihin sisältöihin.

Webinaarin aiheita ovat mm:

- Erilaiset tekstit ja lukutaidot lasten arjessa
- Erilaiset tekstit ja lukutaidot varhaiskasvatuksen arjessa ja perinteissä
- Eri moodien (esim. ääni, kuva, liike) merkitys tekstien sisällölle
Kouluttajat
KT, LTO Pekka Mertala
Pekka on kokenut kouluttaja varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksen saralla. Tutkimustyössään hän on keskittynyt pienten lasten ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten teknologia- ja mediasuhteisiin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksen pedagogiikassa.
Suoritustapa
Perustietoa verkkokoulutuksistamme:

- reaaliaikainen ja vuorovaikutteinen koulutus verkossa
- osallistuminen mahdollista Suomessa ja ulkomailla
- voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella
- tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot
- saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua
- kommentointimahdollisuus chatissa
- koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi
- henkilökuntamme auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa
Lisätietoja
Anne Broman, puh. 050 5361 013 tai info(at)paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 26.3.2019 mennessä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Muu informaatio
Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa
Hinta
90 €
Ilmoittautumiset
26.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulu-tuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme kou-lutuksen koko hinnan.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme