Koulutukset

Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op, HY)

Aika
04.03. - 18.04.2019

4.3., 7.3., 11.3., 14.3., 18.3., 21.3., 25.3., 28.3., 1.4., 4.4., 8.4., 11.4., 15.4. ja 18.4.2019
klo 16.30-19.00 (42 oppituntia, 3 op)
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskaa.
Tavoite
Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

• Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
• osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
• tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.
Sisältö
Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet.

Tärkeimmät rakenteet:
• verbien preesens ja lähifutuuri
• omistus- ja persoonapronominit
• artikkelit
• kysymyslauseet
• lukusanat, kellonajat
• adjektiiveja

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä: kotitehtävät, kirjoitelmia, tehtäviä verkossa.
Kouluttajat
FM Tarja Perkiömäki
Suoritustapa
Kurssi toteutetaan Helsingin avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Kurssi sisältää 42 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 38 tuntia itsenäistä työskentelyä.
Arviointi
Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: pieniä kertaavia kokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien kotitehtävien suorittaminen.
Kirjallisuus
Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1, 2009
Capelle, Guy; Menand, Robert: Le Nouveau taxi! 1 Cahier d'exercices, 2009
Kirjaan liittyy DVD-ROM, joka sisältää oppikirjan kappaleiden äänitteet ja videoreportaaseja. Oheismateriaalina kappale-sanasto (ranska-suomi-englanti) sekä kielioppikooste.
Lisätietoja
Anne Broman, puh. 050 5361 013
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 17.2.2019 mennessä osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijoiden tulee ilmoittautua myös Helsingin avoimeen yliopistoon (ohjeet kesäyliopiston lähettämässä kutsussa).
Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Hinta
180 € (kirja ei sisälly hintaan)
Kurssin hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu 150 €
Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €
Ilmoittautumiset
03.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme