Koulutukset

Liikunta ja sairaudet 4 op, UEF, lähiopetus

Ilmoittaudu tästä
Aika
08.02. - 21.05.2019

Luennot:
pe-la
8.-9.2.2019
pe klo 17.00-20.15
la klo 9.15-15.00

Tentit:
ti 26.2.2019
1. uusinta ti 9.4.2019
2. uusinta ti 21.5.2019
klo 16.30-20.30
Paikka
Lähiopetus ja tentit: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Kohderyhmä
Liikunnanohjaajat ja – opettajat sekä muut liikunnan ammattihenkilöt, terveydenhuollon eri tehtävissä työskentelevät, terveyden edistämistyötä tekevät, urheiluvalmentajat ja kaikki liikunnasta kiinnostuneet.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Opintopisteet
4 op
Sisältö
Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Kouluttajat
Jani Lappalainen
Suoritustapa
Ennakkotehtävä, luennot 10 t ja tentti.
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Oppimateriaali/study material:
• liikunnan Käypä hoito-suositus,
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
• Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
• Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
• muu kurssilla ilmoitettava materiaali
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 24.1.2019 mennessä.

• Opintojakso kuuluu liikuntalääketieteen perusopintoihin. Opintojakso toteutuu mikäli opintokokonaisuus toteutuu.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille tiedon opintojakson toteutumisesta viimeistään 2 vk ennen opintojakson alkua.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 125 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 40 euroa.
Ilmoittautumiset
24.01.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.
Ilmoittaudu tästä

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme