Koulutukset

Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op TY, kevät 2019

Kuvaus
Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille.

Turun yliopistossa opintojakso on osa Asklepios-ohjelman (15 op) -opintoja. Opintojakson voi liittää myös osaksi Turun yliopiston Monikulttuurisuus perusopintoja (25 op). Opintojakso hyväksytään Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin.
Aika
01.01. - 30.09.2019

Kevätlukukausi 2019.
Tuutortapaamiset 2 x 3 tuntia

Aikataulu tarkentuu.

Verkkoon tallennetut luennot 3 t

Paikka
Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.
Opintopisteet
3 op
Sisältö
Tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden, oppimispäiväkirjan ja tuutoritapaamisten avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Luento 1: LL Valentina Oroza, Onko kulttuurieroilla merkitystä terveydenhuollon kohtaamisissa?

Luento 2: Jenny Paananen, Vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla
Kouluttajat
Kliininen opettaja Jaana Franck ja LL Valentina Oroza
Suoritustapa
Verkkoon tallennetut luennot 3 t

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin ja itsenäinen esseen teko.
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Kirjallisuus
Pakollinen kirjallisuus:

Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006). Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3 (10): 1673 - 1676 .

Schouten, BC. & Meeuwesen. L. (2006). Cultural differences in medical communication: a review of the litera-ture. Patient Education and Counseling. 64:1 - 3, 21 - 34.

sekä myöhemmin ilmoitettava valinnainen kirjallisuus
Emoyliopisto
Turun yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautuminen 16.12.2018 mennessä.
Hinta
Hinta 95 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 65 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.
Ilmoittautumiset
16.12.2018 mennessä
Peruutusehdot
Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Turun avoimen yliopiston peruutusehdot:
• Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
• Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme