Koulutukset

Johdatus farmakologiaan 4,5 op

Aika
19.10.2018 - 30.01.2019

Verkko-opiskelu: 19.10.2018 - 30.1.2019.

AC-luennot: ti 30.10.2018 klo 17.00-19.30. Harjoitukset: ti 20.11. ja 27.11.2018 klo 17.00-18.30.
Verkkotentti: 2.-9.1.2019, uusintatentti 23.-30.1.2019.
Paikka
AC-luennot: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Verkko-opiskeluja ja verkkotentti: Moodle.
Tavoite
Opiskelijan tulee osata olennaisimmat lääkehoidon farmakologiset sisällöt ja tietää, mihin asioihin lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Opiskelija oppii hakemaan itsenäisesti tietoa lääkkeistä.
Opintopisteet
4 op
Sisältö
Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.
Kouluttajat
Dos. Markus Storvik
Suoritustapa
Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkotentti, luennot 3 t, harjoitukset 4 t, itsenäisesti kuunneltavat luentotallenteet, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kirjallisuus
Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lisätietoja
Kysy opinnoista: tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautuminen viimeistään 11.10.2018.

Opintojakso toteutuminen varmistetaan ilmoittautujalle viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Muu informaatio
Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.
Hinta
100 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 50 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa
Ilmoittautumiset
11.10.2018 mennessä
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme