Koulutukset

Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan ja millä tavoin niitä voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvin-voinnin vahvistamiseksi. Tarkastelujen tavoitteena on löytää sellai-sia sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään. Lisäksi pyrkimyksenä on löytää esi-miestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.
Sisältö
Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaito-käsitteen syn-tyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opinto-jaksossa kuvataan mindfulness-taitojen merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.
Kouluttajat
FT, PsM Timo Suhola
Suoritustapa
Opintojakso suoritetaan perehtymällä kir-jallisuuteen sekä verkko- ym. materiaaliin. Niiden pohjalta tehdään oppimistehtävä yksilötyönä.

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
0–5
Kirjallisuus
Teokset (kaksi seuraavista):
1) Chopra, D. (2011 tai uudempi). Sielukas johtaminen. Seitsemän askelta menestykseen.
2) Hanson, R. (2016). Sisäsyntyinen onnellisuus. Tyytyväisyyden, tyyneyden ja itse-luottamuksen uusi neurotiede.
3) Hougaard, R. & Kalajo, T. (2016) Tilaa ajatella. Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla.
4) Kabat-Zinn, J. (2012 tai uudempi). Olet jo perillä. Tietoisen läsnäolon taito.
5) Kabat-Zinn, J. (2007 tai uudempi). Täyttä elämää. Kehon ja mielen yh-teistyö stressin, kivun ja sairauksien hoidossa.
6) Klemola, T. (2013 tai uudempi). Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito.
7) Stahl, B. & Goldstein, E. (2011 tai uudempi). Stressinhallinnan hallinnan käsikirja. Tietoisen läsnäolon menetelmä.

Artikkelit (kaksi seuraavista, saatavilla oppimisympäristössä):
1) Collard, P. & Walsh, J. (2008) Sensory Awareness Mindfulness Training in Coaching: Accepting Life’s Challenges. Springer Science+Busi-ness Media, LLC 2008. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther (2008) 26, 30–37.
2) Juvakka, T. (2011). Tietoisuustaitojen oppiminen työhyvinvoinnin tueksi. Kognitiivinen Psykoterapia 8 (1), 45–59.
3) Lehto, S. & Tolmunen, T. (2008). Onko tietoisuustaitojen harjoittelulla terveys-vaikutuksia? Suomen Lääkärilehti 1–2/2008, 41–45.
4) Michel, A., Bosch, C. & Rexroth, M. (2014) Mindfulness as a cognitive–emotional segmentation strategy: An intervention promoting work–life balance. Journal of Occupational and Organizational Psychology (2014), 87, 733–754.
5) Olbricht, S. (2016) Mindfulness: Is It Relevant to my Work Life –Frontline Medical Communications. Medical News (2016), August 98(2), 79–80.
6) Puri, R. (2015) Mindfulness as a stress buster in organizational set up. International Journal of Education & Man-agement. Studies, 2015, 5(4), 366–368.
7) Reb, J., Narayanan, J. & Cha-turvedi, S. (2014, alkup. online-julkaisu 2012) Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance. Springer Science+Business Me-
dia, LLC 2012. Mindfulness (2014) 5, 36–45.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 115 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme