Koulutukset

Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkityksen työn vuorovaikutustilanteissa. Hän tiedostaa viestinnän roolin työyhteisöä voimaannuttavana ja kuormittavana tekijänä. Hän saa myös välineitä viestinnän analysointiin ja viestintäosaamisen kehittämiseen. Lisäksi hän osaa käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisesti.
Sisältö
Opintojaksolla pohditaan kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija saa välineitä oman viestintäkäyttäytymisen analysointiin ja osaamisen kehittämiseen esimerkiksi palautteen antajana ja vastaanottajana. Viestinnän roolia tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta.
Kouluttajat
FM Esteri Savolainen
Suoritustapa
Verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
Arviointi asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
Kolme teosta ja yksi artikkeli.

Teokset:
1) Aalto, M. (2002). Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot. Ryttylä: My Generation.
2) Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. (2011). Palaute kuuluu kaikille. Helsinki: Infor.
3) Aira, A. (2012). Toimiva yhteistyö: Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot.
4) Berger, C. R. (2014). Interpersonal Communication.
5) Dunderfelt, T. (2016). Läsnäoleva kohtaaminen.
6) Huotari, M., Hurme, P., & Valkonen, T. (2005). Viestinnästä tietoon: Tiedon luominen työyhteisössä.
7) Johannesen, R. L., Valde, K. S., & Whedbee, K. E. (2008). Ethics in human communication (6th Ed.).
8) Juholin, E. (2013). Arvioi ja paranna!: Viestinnän mittaamisen opas (2. painos.).
9) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
10) Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2010). Nonverbal communication in human interaction (7th Ed.).
11) Kupias, P. & Peltola, R. & Saloranta, P. (2011). Onnistu palautteessa. Helsinki: Sanoma Pro.
12) Larsson, L., & Toukonen, M. L. (2012). Sovittelun taito.
13) Puro, J. (2010). Kuunteleva organisaatio. 14) Roivas, M., & Karjalainen, A. L. (2013). Sosiaali- ja terveysalan viestintä.
15) Talvio, M. (2017). Toimiva vuorovaikutus. 16) Väisänen, L., Niemelä, M., & Suua, P. (2009). Sanat työssä: Vuorovaikutus ammattitaitona.

Artikkelit:
1) Bodie, G. D. (2016). Putting Listening in Its Place. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2016, 93–103.
2) Fischer, M. (2012). Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 48–57.
3) Kemppainen, B., & Laajalahti, A. (2016). Viestintätoimijuuden edellytykset ja tukeminen asiantuntijatyössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2016, 6–23.
4) Luoma-aho, V. (2014). Särkymätön viestintä. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 8–18.
5) Välikoski, T-R. (2012). Kuuntelemisen taito. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 58–66.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 115 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme