Koulutukset

Muutosviestintä 3 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää muutosviestinnän merkityksen ja tehtävät työyhteisössä. Hän saa välineitä muutostilanteiden sanattoman ja sanallisen viestinnän analysointiin ja osaa tarkastella muutosta viestinnän vastavuoroisena ja monimerkityksellisenä prosessina.
Sisältö
Opintojaksolla pohditaan muutosviestinnän merkitystä ja tehtäviä työyhteisössä. Opiskelija perehtyy muutosviestinnän vaiheisiin ja analysoi, millainen vuorovaikutus edesauttaa muutoksen onnistumista. Muutosta tarkastellaan yhteisesti jaettuna vuorovaikutusprosessina, jossa kaikki työyhteisön jäsenet ovat osallisina.
Kouluttajat
FM Esteri Savolainen
Suoritustapa
Oppimistehtävät

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
Arviointi asteikolla 0–5.
Kirjallisuus
Vähintään kaksi teosta ja kaksi artikkelia/julkaisua.

Teokset:
1) Burke, W. W. (2011 tai 2014). Organization change: Theory and practice.
2) Heiskanen, M., & Lehikoinen, S. (2010). Muutosviestinnän voimapaperi.
3) Huhtala, H., & Hakala, S. (2007). Kriisi ja viestintä: Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa.
4) Juholin, E. (2009). Viestinnän vallankumous: Löydä uusi työyhteisöviestintä (2. p.).
5) Kuusela, P., & Kuittinen, M. (2008). Organisaatiot muutoksessa.
6) Stenvall, J., & Virtanen, P. (2007). Muutosta johtamassa.

Artikkelit/julkaisut:
1) Bordia, P., Hunt, E., Paulsen, N., Tourish, D. & DiFonzo, N. (2004) Uncertainty during organizational change: Is it all about control?, European Journal of Work and Organizational Psychology, 13:3, 345–365.
2) Johansson, C. & Heide, M. (2008) "Speaking of change: three communication approaches in studies of organizational change", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 Issue: 3, 288–305.
3) Nelissen, P. & Van Selm, M. (2008) "Surviving organizational change: how management communication helps balance mixed feelings", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 Issue: 3, 306–318.
4) Niiranen, V., Joensuu, M., Lammintakanen, J., & Kerkkänen, M. (2014). Johtajana muutoksissa (1. p.).
5) Pekkola, P., Pedak, M., & Aula, P. (2013). Hyvinvointiviestintä: Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa.
6) Proctor, T. & Doukakis, I. (2003) "Change management: the role of internal communication and employee development", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 8 Issue: 4, 268–277.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 115 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 30 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme