Koulutukset

Digiajan työtaidot ja välineet 4 op

Aika
10.09.2018 - 31.07.2019

Ajankohta tarkentuu
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Esitiedot
Opiskelija on suorittanut työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojakson Digiajan työelämä (3 op) tai muuten hankkinut vastaavan osaamisen.
Tavoite
Opiskelija ymmärtää, mitä on virtuaalityö ja millaista osaamista se edellyttää. Hän osaa hyödyntää digiajan työtapoja verkosto- ja virtuaalityössä, soveltaa digitaalisia työvälineitä yhteisölliseen työskentelyyn ja oppimiseen sekä tuottaa ja jakaa monipuolisia sisältöjä verkossa. Lisäksi opiskelija saa valita tilannekohtaisesti parhaiten soveltuvat digitaaliset työvälineet ja toimintaympäristöt niin itsenäiseen kuin tiimipohjaiseen työhön.
Sisältö
Opintojaksolla syvennetään digitalisoituvan työelämän ymmärrystä ja kehitetään edelleen virtuaalityössä tarvittavia taitoja. Opintojen aikana tutustutaan uudistuvan työn muotoihin, virtuaalityöhön, sen työtapoihin ja -välineisiin. Opinnoissa perehdytään digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käyttöön organisaation yhteisöllisenä työvälineenä. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja uusien työpaikkojen organisoitumista verkkoon. Opintojaksolla harjoitellaan virtuaalityöskentelyä yhteisöllisesti sekä yksilöllisesti.
Kouluttajat
FM Anne Karhapää
Suoritustapa
Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun oheismateriaaliin, ja suorittaa teemoihin liittyviä oppimistehtäviä verkossa.

Verkko-opintojen ja itsenäisen opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.
Arviointi
Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty
Kirjallisuus
1) DeRosa, D. & Lepsinger, R. (2010). Virtual team success: a practical guide for working and leading from a distance.
2) Derks, D. & Bakker, A. (2013). The psychology of digital media at work.
3) Miller, P. & Marsh. E. (2014). The digital renaissance of work: delivering digital workplaces fit for the future.
4) Tanskanen, I. & Nenonen S. (toim.) (2009). Muutos, verkot ja verkostot: oppivan työyhteisön solmukohdissa.
5) White M. (2012). Digital workplaces Vision and reality. Business Information Review, 29(4), pp. 205-214.
6) Virolainen, H. (2010). “Kai sitä ihminen on vaan semmoinen laumaeläin”. Virtuaalisen tiimin ilmapiiri.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 125 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 85 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 40 euroa.

• Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu maksetaan laskulla Päijät-Hämeen kesäyliopistoon. Lasku lähetetään osallistujille kotiosoitteeseen. Jos osallistuja on ilmoittautumisen yhteydessä antanut erillisen laskutusosoitteen, lasku lähetetään ko. osoitteeseen.
• Laskun eräpäivä on noin 3 päivää ennen koulutuksen alkua. Opinto-oikeus astuu voimaan kun kurssimaksu on maksettu.
• Avoimen yliopiston perimä maksu maksetaan opiskelijan toimesta suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää erilliset ohjeet kutsukirjeen yhteydessä.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme