Koulutukset

Perhearviointi – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Aika
13.03. - 08.05.2019

Keskiviikko 13.3., 3.4 ja 8.5.2019
klo 9.00 – 15.30 (21 oppituntia)
Paikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Kohderyhmä
Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille sekä muille perheiden kanssa työskenteleville. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.
Tavoite
Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.
Sisältö
Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat
• toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
• taidot ja menetelmät (perhetehtävät), joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
• haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
• perhearviointilomakkeet

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää
• joista kolme päivää on lähiopetusta, sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia
• kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen
Kouluttajat
Psykoterapeutti VET, Marjukka Laukkanen, Suomen Mielenterveysseura.
Lisätietoja
Eija Pollari, puh. 050 5418 084
tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 22.02.2019 mennessä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.
Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Hinta
700 €, sisältää koulutuksen, jaettavan koulutusmateriaalin, perhearviointioppaan ja tallennelomakkeet sähköisessä muodossa sekä iltapäiväkahvit.
Ilmoittautumiset
12.03.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

1 + 6 =

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: