Koulutukset

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, HY

Aika
03.10.2018 - 31.07.2019

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 3.10.18

Tuutorointi:
- ti 12.3. klo 16.30-19.45
- ti 26.3. klo 16.30-19.45

Luentotallenteet ovat kuunneltavissa oman aikataulun mukaan kurssin Moodle-sivuilla.

Verkkotenttisuoritus (2t) koostuu kahdesta yhden tunnin tentistä (klo 17-18 ja 18.15-19.15). Tentit voi halutessaan suorittaa samana tai eri tenttipäivänä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ke 31.10.18 klo 17-19.15
ma 17.12.18 klo 17-19.15
ke 30.1.19 klo 17-19.15
ke 27.2.19 klo 17-19.15
ma 25.3.19 klo 17-19.15
ke 24.4.19 klo klo 17-19.15

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa kummastakin tunnin tentistä (voit valita itsellesi sopivat tenttikerrat opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä). Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.

Opintomaksuun sisältyy kolme ohjelmassa mainittua tenttikertaa. Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
• ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä
• on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
• ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksossa käsitellään

• lasten- ja nuorisopsykiatriaa
• koulukiusaamista
• kriminologian perusteita
• yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen
Suoritustapa
Suoritustapa: Verkkoluentotallenteet + pieni oppimistehtävä + verkkotentti (2 t)

Lisäksi järjestetään tuutorointia opiskelun tueksi.
Arviointi
Asteikolla 0 - 5
Kirjallisuus
Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, n. 600 s. s. 61–112, s. 194–425 ja s. 469–481. Kirja on saatavissa e-kirjana.
Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. 165 s.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–95 ja s. 177–194
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–254.
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 18.9.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Erityispedagogiikan perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
25.02.2019 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme