Koulutukset

Tuen tarve 5 op, HY

Aika
18.09.2018 - 31.07.2019

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ke 18.9.18.

Tuutorointi:
- ti 30.10. klo 16.30-19.45
- ti 5.11. klo 16.30-19.45

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

ke 17.10.18 klo 17-21
ke 14.11.18 klo 17-21
ke 12.12.18 klo 17-21
ma 14.1.19 klo 17-21
ma 11.2.19 klo 17-21
ma 11.3.19 klo 17-21
ma 8.4.19 klo 17-21

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa (voit valita itsellesi sopivat tenttikerrat opinto-ohjelmassa mainituista tenttipäivistä). Erityispedagogiikan verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tutustu tenttiohjeisiin Moodlessa hyvissä ajoin ennen verkkotenttiä.
Paikka
Tuutorointi: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.
Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten sosiaalityö, päiväkoti ja koulu voivat tukea tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Opintojaksossa käsitellään

• tuen tarpeen kirjoa koulussa
• päivähoitoa lasten ja vanhempien tukena
• lastensuojelua tuen tarjoajana
Suoritustapa
Suoritustapa: Verkkotentti

Lisäksi järjestetään tuutorointia opiskelun tueksi.
Arviointi
Asteikolla 0 - 5
Kirjallisuus
Jahnukainen M. (toim.) (2012). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (pois lukien Oppimisvaikeudet s. 299–332 ja Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö, s. 373-404) 340 s.

Määttä, P. & Rantala, A. (2016.) Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. uud. painos. 312 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Takala, M. (toim.). (2016). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Toinen painos. Gaudeamus. 216 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 224 s.
Emoyliopisto
Helsingin yliopisto
Lisätietoja hakeutumisesta
Sitovat ilmoittautumiset 3.9.2018 mennessä.

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Erityispedagogiikan perusopintoihin 25 op.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 100 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 30 euroa.
Ilmoittautumiset
03.09.2018 mennessä
Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme