Koulutukset

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Aika
25.02. - 29.04.2019

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Tavoite
Opiskelija perehtyy sosiaali- ja
terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin.
Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin
valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.
Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja
metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla.
Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja
metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla.
Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.
Kouluttajat
Erikoistutkija Helena Taskinen
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on
tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki.
(soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen
perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden
eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde
lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.
4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen
ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.
5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme