Koulutukset

Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op

Aika
10.09.2018 - 30.04.2019

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa
Tavoite
Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja
osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee
johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen
analysoinnissa. Tuntee moniammatillisen johtamisen erityispiirteet,
henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa niitä
käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen
kokemusmaailmaansa.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset.
Moniammatillinen johtaminen strategisen johtamisen, tiimien johtamisen
ja asiakkuusprosessien johtamisen näkökulmista. Uudistuva sosiaali- ja
terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet
johtamisen haasteena.
Kouluttajat
Tutkijatohtori Sanna Laulainen
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100%
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus,
Helsinki.
2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja
terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme