Koulutukset

Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op

Aika
10.09.2018 - 30.04.2019

Nonstop opintojakso ajalla
10.9.2018-30.4.2019
Tavoite
Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja
kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä.
Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti
teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -
luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden
synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja
taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika,
kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien
organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän
organisaatioissa.
Kouluttajat
Professori Jari Vuori
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100%
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia
näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.
2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press.
3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of
Organization. Sage, London.
4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon
arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia
kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen
hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy,
2011.
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme