Koulutukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

Aika
10.09.2018 - 08.04.2019

Esseen palautuspäivä
1 krt/lukukausi: 10.12.2018 ja 8.4.2019
Tavoite
Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään
suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon
poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta,
alue/maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen
roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.
Opintopisteet
5 op
Sisältö
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus
ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus
ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Kouluttajat
Professori Johanna Lammintakanen
Suoritustapa
Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely
Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %
Arviointi
0-5
Kirjallisuus
Verkkomateriaali (lainsäädäntö, sote- ja aluehallintouudistussivut),
verkkolinkit (muun muassa STM raportit) ja oppimisympäristössä
ilmoitettu oheiskirjallisuus.
ESIM:
Kauppila Tarja & Tuulonen Anja 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 2016:5. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
Lundqvist
Niiranen, Vuokko (2010) Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä
(toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki. (17 s.)
Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa, & Zitting, Joakim. & Kinnunen
Juha (2013) Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja
palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245. Itä-Suomen yliopisto ja
Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja
terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty
painos)
Emoyliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Muu informaatio
Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuteen.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.
Hinta
Hinta 90 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 40 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu: 50 euroa.
Peruutusehdot
Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto:
Tutustu maksuehtoihin osoitteessa http://www.uef.fi/fi/web/aducate/maksuehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Kysy koulutuksista tai anna palautetta

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme